Bli scout

Är du intresserad av att bli scout? kontakta någon av scoutkårerna på Åland. Verksamheten är öppen för alla intresserade, även vuxna är välkomna med som ledare.
Läs mer om scouting längre ner på sidan.

Mariehamn

Scoutkåren Ålandsflickorna
Sjöscoutkåren Spejarna

Finström

Finströms Sjöscouter

Vårdö

Vårdkasarnas Scouter

Kumlinge

Kumlinge Sjöscouter

Scouting är en nyttig hobby för barn

Scouting är en rolig, mångsidig och nyttig hobby för barn. Scouting är små och stora äventyr som du kan uppleva med dina vänner. Verksamheten sker både ute och inne. Inom scouterna får du till exempel pyssla, spela, tillreda mat, göra utflykter i naturen, delta i läger, vandra och segla. En viktig del är gemenskapen där ingen blir lämnad utanför och tankesättet “learning by doing” som genomsyrar hela verksamheten. Det finns en plats för alla, du är välkommen som du är – också som vuxen. Scouting stöder barnets fostran och uppmuntrar till att utvecklas både som individ och som en del av en grupp. Vi lär oss vardags- och medborgarfärdigheter, problemlösning och ledarskap.

I scouterna får barn

  • leka, uppleva äventyr och ha det roligt med andra
  • många nya vänner
  • lägerminnen för livet och en möjlighet att överträffa sig själv
  • internationella erfarenheter
  • påverka och göra själv

Scoutverksamheten är världsomfattande och öppen för alla, oberoende av språk, kultur och religion. Scouting månar om ansvarstagande, omsorg om såväl miljön och andra människor samt om ledarskapsfärdigheter. Scouting består i grunden av veckoverksamhet, utfärder och läger av frivilliga i de lokala scoutkårerna. Totalt finns det ca 750 scoutkårer av varierande storlek runtomkring Finland. Hitta en scoutkår nära dig med hjälp av kårsökningen och kom med!

Scouting är en förmånlig hobby

Scoutkårernas medlemsavgifter varierar men är i medeltal ca 60 euro/år. En betald medlemsavgift ger dig tillgång att delta i den veckovisa verksamheten. Det finns även olika stipendier och andra understöd man kan ansöka om för att vid behov få hjälp med att finansiera scouting som hobby.

Även vuxna behövs!

Scoutverksamheten riktar sig till barn och unga, men även vuxnas insats behövs. Tidigare scouterfarenhet är inget måste, man kan börja i scouterna i vilken ålder som helst! Som vuxen kan du bidra t.ex. genom att delta i veckoverksamheten som gruppledare eller som en ledare på veckolutsutfärder och läger. Som vuxen ger scouting dig en motvikt till det stundvis hektiska arbetslivet och en möjlighet att utveckla helt nya sidor av dig själv!

Scouting är vänner, skratt, äventyr och oförglömliga upplevelser. Kom med i verksamheten tillsammans med ditt barn och gör scouting till hela familjens hobby!

Källa scout.fi 10.12.2016