Familjescouting

Familjescouterna får fritt välja vilken scoutkår man vill tillhöra till, medlemsavgiften är samma oberoende scoutkår för familjescouterna. Om valet av scoutkår att skriva in sig är svårt rekommenderar vi att man i första hand väljer Vårdkasarnas scouter, men har du eller någon i din familj hört till eller är medlem i en av scoutkårerna på Åland går de också bra att alla skriver in sig i den scoutkåren.

För familjescouterna räcker det med att en av föräldrarna är inskrivna i kåren tillsammans med barnet/barnen men vill hela familjen skriva in sig går det också bra.

Vårdkasarnas scouter r.f. medlemsansökan

Mariehamn
Sjöscoutkåren Spejarna Mariehamn r.f. medlemsansökan
Scoutkåren Ålandsflickorna r.f. medlemsansökan

Finström
Finströms sjöscouter r.f. medlemsansökan

Kumlinge
Kumlinge sjöscouter r.f. medlemsansökan

Medlemsavgiften är:
Vuxna: 60€/läsår
Barn 4-6 år 20€/läsår
Barn 0-3 år betalar ingen medlemsavgift, men skrivs in och får självklart egen halsduk.
Det finns möjlighet att ansöka om befrielse från medlemsavgiften. Prata med oss ledare så hjälper vi till med hur du ska gå tillväga.
Avgiften bestäms från Finlands scouter och Finlandssvenska scouterna, som vi är en del av. En stor del av avgiften går nämligen till dem. De sköter t.ex. om försäkringarna samt utbildningen för oss ledare.

Vid frågor maila familj@scout.ax eller anders.ahlstrom@scout.ax

Familjescoutverksamheten bedrivs av scoutkårerna på Åland tillsammans med Ålands scoutdistrikt r.f.

Under 2024 har distriktet fått bidrag från Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr.