Otto Bergs fond

Otto Bergs fond startades av Ålands scoutdistrikt för att hjäpa scouter som ekonomiskt inte har möjlighet att delta i scoutläger. Fonden hjälper scouter i första hand med halva deltagaravgiften på lägret men man kan också motivera om om man behöver få hela lägeravgiften i ansökan.

Fonden är en del av kårernas arbete med #Hållbar scoutkår.

Ansökan om understöd från Otto Bergs fond hittar ni här. Ansökan behandlas av distriktschefen och distriksekonomen.

Ansökan om stipendier från Otto Berg fond.