Om distriktet

Distriktets leds av styrelsen.

Distriktet arrenderar ett lägerområde av Ålands landskapsregering / Fastighetsverket