Tjugofirajul

Sommarens scoutläger på Åland heter Tjugofirajul

Anmälan är öppen till och med 28.4.2024. Anmälningstiden är förlängd till 31.5.2024. Läs mer om lägret i lägerbrev 1 nedan.

Lägerbrev 1

Anmälan:
Scouter anmäler sig via länken: https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=68981

Ledare, explorers, rovers anmäler sig här: https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=68979
Kom ihåg att ange vilka dagar du deltat samt om du deltar i bygglägret!

Familjescouter anmäler sig via länken: https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=68982 senast 1.7.2024

Sista anmälningsdag är 28.4 och fr.o.m. det datumet är anmälan bindande. Vid senare
annullering betalas hela avgiften. Undantag från detta sker mot uppvisande av
läkarintyg.

Om du som vårdnadshavare vill delta i lägret, med ledaruppgifter, anmäler du dig via
följande länk: https://forms.office.com/e/PnUphqzz5J

Deltagaravgiften för detta är 5€/dygn för att täcka matkostnaderna. Fyll i vilka dagar
du kan delta och vad du vill hjälpa till med. Det kan t.ex. vara kökshjälp, ledare på
programpass eller delge andra specialkunskaper som du har, som vi kan ha nytta och
glädje av. Kom också ihåg att ange ev. specialdieter i din anmälan.

Frågor och svar