Styrelsen

Distriktets leds av styrelsen som består 2022-2023 av:

  • Dick Christenbrunn,  tf. distriktschef
  • Simon Kyrkslätt, sekreterare
  • Anders Ahlström, ekonom
  • Erika Sundberg, styrelsemedlem
  • Lovisa Hagberg, styrelsemedlem
  • Sofia Lahtinen, styrelsemedlem

Du når respektive styrelsemedlem per mail enligt fornamn.efternamn@scout.ax
Hela styrelsen nås på adressen styrelsen@scout.ax