Sjöscoutkåren Spejarna Mariehamn r.f.

En av de äldsta scoutkårerna på Åland, bedriver sin verksamhet i Mariehamn vid Askuddsvägen 21. Kåren är en blandkår där både flickor och pojkar är välkommen med i verksamheten.  Kåren har en kårstuga som kallas för Kåken dit kårens medlemmar far på utfärder.

Kårchef: Anders Ahlström
Telefon: 040 55 86 400
E-post: anders.ahlstrom@scout.ax

Hemsida: http://spejarna.scout.ax

Kårlokal:
Askuddsvägen 21, källaren
22100 Mariehamn