FiSSc scoutledarträff

15.8.2020 kl. 12-16

Plats/ort
Anmälan senast 7.8 2020. Mariehamn, Ålandsflickornas kårlokal

Arrangör
Finlands Svenska Scouter r.f.