Ålands scoutdistrikt r.f. höstmöte

Kallelse har skickats till kårerna 29.7.2020.