FiSSc scoutledarträff

På scoutledarträffarna samlas ledare från din kår och andra kårer för att ha trevligt och diskutera scouting, utbyta erfarenheter och tips! Ni får fundera tillsammans, visionera och planera framåt.

Du får också viktig information om vad som är aktuellt i förbundet (stöd till kårerna, evenemang, projekt mm).

Plats: Mariehamn, Ålandsflickornas kårlokal (Kaptensgatan 9)

Tid: kl. 12:00-16:00 (ca)

PRIS: 0€ (reseunderstöd betalas inte)

KONTAKT: kårstödskoordinator Andrea Hynynen (andrea.hynynen@scout.fi / 050 540 5084)

Anmälan