Vargunge, äventyr- och spejarscouttävling

Efter två års coronapaus är Ålands scoutdistrikts tävlingar tillbaka!
Lördag 23.4 kl. 11.30-15.00 vid Bamböleviks badplats i Finström.

Dagen inleds med att deltagarna gör sin egen lunch på spritkök. Därefter följer
tävlingsdelen, där de olika kårernas åldersgrupper tävlar tillsammans som ett lag.
Vargungar, äventyrsscouter och spejarscouter har egna klasser.
Tävlingen är ganska lekfull, och uppgifterna som skall utföras är scout- och
friluftsfärdigheter, blandat med lite samarbete och teoretisk kunskap.

Deltagaravgift är 5 euro per person som betalas till respektive kår.

Utrustning:
scouthalsduk
kläder efter väder
fylld vattenflaska
tallrik, mugg/kåsa och bestick
tändstickor

Respektive kår ansvarar för att de olika patrullerna har redskap för matlagning,
spritkök/gasolkök och första hjälp-utrustning.

Anmälan till tävlingen sker via denna länk:
https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=49841

Arrangör för tävlingen är Finströms sjöscouter och Ålands scoutdistrikt.