Vargunge och äventyrsscoutdag

Välkommen på vargunge och äventyrsscoutdag

Under vargunge och äventyrsscoutdagen får du tillsammans med scouter från alla scoutkårerna på Åland bekanta dig med Bomarsunds nya besökscenter, som visar hur Bomarsunds fästning och området runtomkring såg ut år 1854 då Storbritannien och Frankrike attackerade Bomarsunds fästning.

Förutom besök på besökscentret kommer vi ordna andra aktiviteter för scouterna utomhus och vandra runt på området.

Efter kl. 12.30 kommer samtliga deltagare bjudas på korv med bröd.

Dag och tid: måndag 24.10.2022 kl. 09:45-14:00
Plats: Bomarsunds besökscenter i Sund
Kostnad: 5 euro, betalas på plats
Transport: vi ordnar ingen gemensam transport men tiderna är anpassade så man kan åka med buss från Mariehamn via Godby till Bomarsund och sedan hem igen med buss. Vi hoppas så många som möjligt samåker till dagen.
Packning: kläder efter väder, vi är både ute och inne under dagen. Något varmt att dricka, frukt, sittunderlag och ryggsäck.

Anmälan: via Kuksa på adressen https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=53319 senast 20.10.2022.