Välkomna med i familjescouterna

Familjescouting är för barn under skolåldern, där barnet deltar med förälder/vårdnadshavare eller annan, för barnet viktig och trygg, vuxen. Barnet och den vuxne deltar tillsammans i verksamheten. Fler barn kan delta tillsammans med en vuxen.

Hösten 2023 träffas vi enligt följande:

  • Lördagen den 30 september kl. 10-12. Samling på Nabbens stora parkering
  • Lördagen den 14 oktober kl. 10-12. Samling vid Ramsholmens ingång
  • Lördagen den 18 november kl. 10-12. Samling utanför Finströms kommungård
  • Onsdagen den 6 december kl. 10-11. Julfest, samling i Stadhusbacken


På våren körde 4 st. pröva på tillfällen med olika teman och stationer varje gång. Nu på hösten ser programmet ut på motsvarande sätt; samling 10:00, ekorrsången, 4 stationer och sedan är det dags för den medhavda matsäcken. Vi slutar senast 12:00. Kom ihåg att ha kläder efter väder, byteshandskar, sittunderlag och ev. blöjor eller annan personlig utrustning. Kom även ihåg att packa matsäck!
I december träffas vi för julfest kl. 10-11. Ingen matsäck behövs denna gång!

Nytt för hösten är att samtliga familjescoutdeltagare skrivs in i vårt medlemsregister och betalar en medlemsavgift för hela läsåret (hösttermin och vårtermin). Ni skrivs alla in i Vårdkasarnas scouter som är en av kårerna på Åland. I avgiften ingår mötesträffarna samt materialet vi använder. Ni är även försäkrade under våra samlingar och ni får alla er egen scouthalsduk på julfesten.


Medlemsavgiften är:
Vuxna: 60€/läsår
Barn 4-6 år 20€/läsår
Barn 0-3 år betalar ingen medlemsavgift, men skrivs in och får självklart egen halsduk.
Det finns möjlighet att ansöka om befrielse från medlemsavgiften. Prata med oss ledare så hjälper vi till med hur du ska gå tillväga.
Avgiften bestäms från Finlands scouter och Finlandssvenska scouterna, som vi är en del av. En stor del av avgiften går nämligen till dem. De sköter t.ex. om försäkringarna samt utbildningen för oss ledare.

Innan första tillfället anmäler ni er familj till familj@scout.ax för att vi ska veta hur många som kommer och hur mycket material vi ska ha med oss.
Vid första tillfället får ni info om hur ni skriver in er i kåren.

Tags:

Comments are closed

Latest Comments

Inga kommentarer att visa.