Familjescouting

Är du en av våra familjescouter?

Ålands scoutdistrikt drar igång familjescouting på Åland. Familjescouting är för barn under skolåldern, där barnet deltar med förälder/vårdnadshavare eller annan, för barnet viktig och trygg, vuxen. Barnet och den vuxne deltar tillsammans i verksamheten, det är relationen mellan dem som är i fokus. Fler barn kan delta tillsammans med en vuxen, t.ex. syskon tillsammans med …

Är du en av våra familjescouter? Läs mer »

Rulla till toppen