Familjescoutmöten våren 2024

Familjescouting är för barn under skolåldern, där barnet deltar med förälder/vårdnadshavare eller annan, för barnet viktig och trygg, vuxen. Barnet och den vuxne deltar tillsammans i verksamheten. Fler barn kan delta tillsammans med en vuxen.

Lördag 20.1.2024 Finströms kårlokal kl. 10.00-12.00
Lördag 10.2.2024 Lumparlands FBK kl. 10.00-12.00
Lördag 9.3.2024 Nabben kl. 10.00-12.00
Lördag 20.4.2024 Lervik kl. 10.00-12.00
Onsdag 1.5.2024 Stadshusbacken kl. 10.00-11.00

Tags:

Comments are closed

Latest Comments

Inga kommentarer att visa.